Udbetaling

Sådan fungerer udbetaling

Al udbetaling foregår fra Holland, hvilket betyder, at der skal oplyses et IBAN i stedet for et konto og reg. nummer. Det er derfor vigtigt, at du husker at opdatere dit IBAN, hvis du skifter bank, eller hvis du ønsker udbetaling til en anden konto. Du kan finde dit IBAN på din netbank eller ved at kontakte din bank. Du indtaster IBAN under “Kontoindstillinger” på platformen.

Løbende overblik over salgshistorik

Du kan løbende følge din salgshistorik på platformen under “Salgshistorik”. Pengene fra dit salg overføres til den konto, du har angivet på platformen. Der afregnes ikke beløb under 100 kr. (ekskl. moms), med mindre aftalen er ophørt. Alle salgsdata frem til udbetaling er ikke faktuelle, men vejledende. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være en mulig forsinkelse på dine salgsdata.

Udbetaling af e-bøger og lydbøger

Salg fra Saxo.com bliver udbetalt 9. bankdag efter månedens afslutning. Det betyder: Salg i januar udbetales 9. bankdag i februar, salg i februar udbetales 9. bankdag i marts, osv.

Salg og udlån fra Publizon bliver udbetalt  1 måned + 9 arbejdsdage efter månedens afslutning. Det svarer til den tid, Saxo skal vente på udbetaling fra Publizon samt intern administration. Det betyder: Salg i januar udbetales 9. bankdag i marts, salg i februar udbetales 9. bankdag i april, osv.

Udbetaling af Print on Demand

Udbetaling for salg af POD-titler sker efter opgørelse hver måned. For salg af fysiske bøger udbetales der ved 9. bankdag i måneden efter løbende måned + 1 måned. Det betyder: Salg i januar udbetales 9. bankdag i marts, salg i februar udbetales 9. bankdag i april, osv.,

Det gælder både bøger solgt gennem Saxo.com og i andre salgskanaler.

Udbetaling ved streaming

E-bøger

Selve streamingmodellen er anderledes end ved normalt styksalg. Vi afregner streaming på baggrund af, hvor meget af bogen, der er læst. En e-bog inddeles i 5 lige store dele, som samlet udgør én e-bog.

Læsning af 20 % af en given e-bog udløser således 1/5 forbrug af e-bogen. Læsning af 40 % udløser 2/5 forbrug af e-bogen.

En e-bog regnes som læst, når der er konsumeret 95% af den, svarende til 5/5. Der afregnes alene i hele e-bøger, som altså er 5 dele.

Eksempel på e-bog på 200 sider: Tre kunder har læst hhv. 22%, 45% og 66% af den samme e-bog. Der er derfor konsumeret hhv. 1 del, 2 dele og 3 dele af e-bogen. I alt 6 dele på samme e-bog.
Der vil således blive afregnet for én e-bog , som giver 16,10 DKK ekskl. moms. 
 Den sidste del bliver så gemt indtil der er læst yderligere 4 dele, hvorefter der igen afregnes for én læst e-bog.

Lydbøger

Vi afregner på samme måde som e-bogen, på baggrund af hvor meget af bogen, der er lyttet til. En lydbog inddeles i 5 lige store dele, som samlet udgør én lydbog.

Lytning af 20 % af en given lydbog udløser således 1/5 forbrug af lydbogen. Lytning af 40 % udløser 2/5 forbrug af lydbogen.

En lydbog regnes som læst, når der er konsumeret 95% af den, svarende til 5/5. Der afregnes alene i hele lydbøger, som altså er 5 dele.

Én gang om måneden leveres der streamingforbrugsdata til Saxo Publish. På baggrund af denne data udregnes det skyldende beløb, som udbetales ved næste udbetalingskørsel. Dvs. at forbrug fra januar vil være tilgængeligt inden d. 9 hverdag i februar og vil blive udbetalt senest 9. hverdag i marts. Udbetalingen følger altså her samme procedure som de andre salgskanaler.

Hjalp artiklen dig?

Relaterede artikler